https://mooidatkan.nl


Загальні умови ґрунтуються на типових умовах Stichting WebwinkelKeur.


Індекс


Стаття 1 - Визначення
Стаття 2 - Особа підприємця
Стаття 3 - Застосовність
Стаття 4 - Пропозиція
Стаття 5 - Угода
Стаття 6 - Право на відмову
Стаття 7 – Витрати у разі відмови
Стаття 8 – Виняток права на відмову
Стаття 9 - Ціна
Стаття 10 - Відповідність і гарантія
Стаття 11 - Доставка та виконання
Стаття 12 - Дюраційні операції: термін дії, анулювання та продовження
Стаття 13 - Оплата
Стаття 14 - Процедура розгляду скарг
Стаття 15 - Спори
Стаття 16 - Додаткові або інші положення


Стаття 1 - Визначення


У цих умовах застосовуються такі визначення:
1. Період охолодження: період, протягом якого споживач може скористатися своїм правом на відмову; Прочитайте все
про час на роздуми
2. Споживач: фізична особа, яка діє не в рамках професійної діяльності чи бізнесу, а
укладає дистанційний договір з підприємцем;
3. День: календарний день;
4. Тривалість транзакції: дистанційний контракт щодо серії продуктів та/або послуг,
чиї зобов’язання щодо доставки та/або закупівлі розподілені в часі;
5. Міцний носій даних: будь-який засіб, який дозволяє споживачеві або підприємцю зберігати інформацію, яка
адресовані йому особисто таким чином, щоб унеможливити консультації в майбутньому та відтворення без змін
збереженої інформації.
6. Право на відмову: можливість для споживача відмовитися від права на відмову протягом періоду роздуму
дистанційний договір;
7. Типова форма: типова форма для вилучення, яку надає підприємець
споживач може заповнити, коли він хоче скористатися своїм правом на відмову.
8. Підприємець: фізична або юридична особа, яка продає товари та/або послуги споживачам на відстані
пропозиції;
9. Дистанційний договір: угода, в якій у контексті a
організована система дистанційного продажу товарів та/або послуг, аж до закриття
домовленості, використовується виключно один або декілька методів дистанційного спілкування;
10. Технологія дистанційного зв'язку: засоби, які можна використовувати для закриття a
договору, без одночасної зустрічі споживача та підприємця в одному приміщенні.
11. Загальні умови: справжні Загальні умови підприємця.


Стаття 2 - Особа підприємця


приємно, що
вул.Заводська 26в

7005 AR Doetinchem
Нідерланди
Т (031) 464-5553
E info@mooidatkan.nl
Торгово-промислова палата 77619943
Номер ПДВ NL003215528B77


Стаття 3 – Застосовність


1. Ці загальні умови застосовуються до кожної пропозиції від підприємця та до кожного висновку
дистанційний договір і замовлення між підприємцем і споживачем.
2. До укладення дистанційного договору текст цих загальних умов
доступні для споживачів. Якщо це розумно неможливо, перед дистанційним контрактом
закрито, вказано, що із загальними умовами можна ознайомитись у підприємця та що вони
Запит споживача буде надіслано безкоштовно в найкоротші терміни.
3. Якщо дистанційний договір укладено в електронній формі, незалежно від абзацу попереднього та попереднього
укладено дистанційний договір, текст цих загальних умов в електронному вигляді
бути доступним для споживача таким чином, щоб він міг використовувати його в a
легко зберігати на довговічному носії інформації. Якщо це нерозумно
можливо, перед укладенням дистанційного договору буде вказано, де із заг
умови можна прочитати в електронному вигляді та що вони доступні за запитом споживача
буде надіслано безкоштовно в електронному або іншому вигляді.
4. У випадку, якщо на додаток до цих загальних положень та умов, конкретні умови використання продукту чи послуги
застосовуються, другий і третій абзаци застосовуються mutatis mutandis і споживач може
суперечливих загальних положень та умов завжди посилайтеся на застосовне положення, яке найбільше
є сприятливим.
5. Якщо одне або більше положень цих загальних умов у будь-який час, повністю або частково,
є недійсними або знищеними, тоді угода та ці умови залишатимуться в силі для решти
відповідне положення буде негайно замінено за взаємною згодою положенням, зміст якого
оригінал якомога ближче.
6. Ситуації, які не регулюються цими загальними положеннями та умовами, повинні оцінюватися «по духу»
цих умов.
7. Невизначеності щодо тлумачення або змісту одного або кількох положень наших умов повинні бути
тлумачитися «в дусі» цих умов.


Стаття 4 - Пропозиція


1. Якщо пропозиція має обмежений термін дії або зроблена на певних умовах, це чітко зазначено
зазначено в пропозиції.
2. Пропозиція не зобов'язує. Підприємець має право змінювати та коригувати пропозицію.
3. Пропозиція містить повний і точний опис пропонованих продуктів та/або послуг. The
опис є достатньо детальним, щоб споживач міг правильно оцінити пропозицію
зробити. Якщо підприємець використовує зображення, це правдиве відображення
пропоновані продукти та/або послуги. Очевидні помилки або очевидні помилки в пропозиції зобов'язують
підприємець ні.
4. Усі зображення, технічні дані в пропозиції є орієнтовними і не можуть бути підставою для
компенсації або розірвання угоди.
5. Зображення, що супроводжують продукти, є правдивим зображенням пропонованих продуктів. Підприємець
не може гарантувати, що відображені кольори точно відповідають справжнім кольорам продуктів.
6. Кожна пропозиція містить таку інформацію, щоб споживачу було зрозуміло, які права та обов'язки,
пов'язані з прийняттям пропозиції. Зокрема це стосується:
ціна з урахуванням податків;
будь-які витрати на доставку;
спосіб укладення договору та які для цього необхідні дії;
чи застосовується право відмови;
спосіб оплати, доставки та виконання договору;
строк акцепту пропозиції або строк, протягом якого підприємець сплачує ціну
гарантії;
розмір тарифу на дистанційний зв'язок, якщо витрати на використання технології становлять
дистанційний зв'язок розраховується на основі, відмінній від звичайної базової ставки для

використовувані засоби зв'язку;
чи буде архівований договір після його укладення, і якщо так, то на якій підставі для споживача
консалтинг є;
спосіб, яким споживач перед укладенням договору,
може перевірити дані, зазначені в договорі, і за бажанням відновити їх;
будь-які інші мови, на яких, крім голландської, може бути укладено договір;
кодекси поведінки, яким дотримувався підприємець, і спосіб, у який споживач їх застосовує
може ознайомитися з кодексами поведінки в електронному вигляді; і
мінімальна тривалість дистанційного контракту в разі довгострокової операції.


Стаття 5 - Угода


1. Відповідно до положень пункту 4 угода вважається укладеною в момент прийняття
споживачем пропозиції та дотримання пов’язаних умов.
2. Якщо споживач прийняв пропозицію в електронному вигляді, підприємець негайно підтверджує
в електронному вигляді квитанцію про прийняття пропозиції. Поки згода на це
прийняття не було підтверджено підприємцем, споживач може розірвати договір.
3. Якщо угода укладається в електронному вигляді, підприємець приймає відповідні технічні та
організаційні заходи для забезпечення електронної передачі даних і забезпечує a
безпечне веб-середовище. Якщо споживач може платити в електронному вигляді, підприємець це зробить
дотримуватися заходів безпеки.
4. Підприємець може сам поінформувати – в законних рамках – чи є споживач
може виконати платіжні зобов'язання, а також усі ті факти та фактори, які важливі для a
відповідальне укладення дистанційного договору. Якщо на підставі цього розслідування підприємець
має підстави для відмови від укладення договору, він має право подати мотивований наказ чи вимогу
відмовити або поставити особливі умови до виконання.
5. Підприємець надасть наступну інформацію споживачеві разом із продуктом чи послугою в письмовій чи іншій формі
таким чином, щоб він міг зберігатися споживачем у доступний спосіб на a
міцний носій даних, надішліть:
адреса закладу підприємця, куди споживач може звернутися зі скаргами;
умови та спосіб, у який споживач може скористатися правом відмови,
або чітка заява щодо виключення права на відмову;
інформація про гарантії та існуюче післяпродажне обслуговування;
інформація, включена в пункт 3 статті 4 цих умов, якщо підприємець вже не надав цю інформацію
надані споживачем до укладення договору;
вимоги щодо розірвання договору, якщо строк дії договору перевищує один
років або на невизначений термін.
6. У разі довгострокової угоди положення попереднього абзацу застосовуються лише до першої поставки.
7. Кожна угода укладається на відкладальних умовах достатньої доступності
відповідних продуктів.


Стаття 6 – Право на відмову


При доставці продукції:
1. Купуючи продукцію, споживач має можливість розірвати угоду без пояснення
причини скасування протягом 14 днів. Цей період роздумів починається наступного дня після отримання товару
споживачем або попередньо призначеним споживачем і доведеним до відома підприємця
представник.
2. Протягом періоду роздумів споживач обережно поводитиметься з продуктом і упаковкою. Він буде
розпаковуйте або використовуйте продукт лише в обсязі, необхідному для оцінки його дійсності
хоче зберегти товар. Якщо він скористається своїм правом на відмову, він поверне продукт разом із усім
доставлені аксесуари та - якщо розумно можливо - в оригінальному стані та упаковці підприємцю
повернення відповідно до розумних і чітких інструкцій, наданих підприємцем.
3. Якщо споживач бажає скористатися своїм правом на відмову, він зобов’язаний зробити це протягом 14 днів,
після отримання продукту, повідомити підприємця. Необхідно розкрити інформацію споживачеві
за допомогою типової форми або за допомогою іншого засобу зв’язку, наприклад, електронною поштою. Після
споживач вказав, що він бажає скористатися своїм правом на відмову, клієнт повинен повернути продукт
повернення протягом 14 днів. Споживач повинен довести, що товар доставлено вчасно
повертається, наприклад, за допомогою підтвердження відвантаження.
4. Якщо клієнт не вказав, що він / вона бажає використовувати після закінчення періодів, зазначених у параграфах 2 і 3,

скористатися своїм правом на відмову, відповідно. не повернув товар підприємцю, покупка є а
факт.
При наданні послуг:
1. При наданні послуг споживач має можливість відмовитися від договору без пояснення причин
припиняється протягом не менше 14 днів, починаючи з дня укладення договору.
2. Щоб скористатися своїм правом на відмову, споживач звернеться до інформації, наданої підприємцем
пропозиція та/або розумні та чіткі інструкції, надані не пізніше, ніж після доставки.


Стаття 7 – Витрати у разі відмови


1. Якщо споживач використовує своє право на відмову, витрати на повернення не повинні перевищувати
від його імені.
2. Якщо споживач сплатив суму, підприємець сплатить цю суму якнайшвидше, але
повернення протягом 14 днів після скасування. Це за умови, що товар уже повернуто
було отримано роздрібним онлайн-продавцем або можна надати переконливий доказ повного повернення.
Повернення буде здійснено за допомогою того самого способу оплати, який використовував споживач, якщо не споживач
чітко дозволяє інший спосіб оплати.
3. У разі пошкодження товару внаслідок необережного поводження споживача споживач
несе відповідальність за будь-яку втрату вартості продукту.
4. Споживач не може бути притягнутий до відповідальності за зменшення вартості продукту, коли
підприємцю не була надана вся передбачена законом інформація про право відмови, це має бути
до укладення договору купівлі-продажу.


Стаття 8 – Виняток права на відмову


1. Підприємець може виключити право споживача відмовитися від продукції, як описано в параграфі 2
3. Виняток права на відмову застосовується лише в тому випадку, якщо підприємець чітко зазначає це в пропозиції,
принаймні вчасно для укладення угоди.
2. Виняток права на відмову можливий лише для продуктів:
які встановлені підприємцем згідно із завданнями споживача;
які мають явно особистий характер;
які за своєю природою не підлягають поверненню;
які можуть швидко псуватися або старіти;
ціна якого залежить від коливань на фінансовому ринку, на які підприємець не має впливу
має;
для сипучих газет і журналів;
на аудіо- та відеозаписи та програмне забезпечення, пломбу яких споживач порушив;
для гігієнічних засобів, пломбу яких порушив споживач.
3. Виняток права на відмову можливий лише для послуг:
щодо проживання, транспорту, ресторанного господарства чи дозвілля на певну дату або
протягом певного періоду;
доставка яких почалася за прямою згодою споживача до закінчення періоду охолодження
закінчився;
щодо ставок і лотерей.


Стаття 9 - Ціна


1. Протягом терміну дії, зазначеного в пропозиції, ціни на продукцію та/або продукти, що пропонуються
послуги не підвищуються, крім зміни цін у зв’язку зі зміною ставок ПДВ.
2. Незважаючи на попередній абзац, підприємець може пропонувати товари чи послуги, ціни на які пов’язані з
коливання на фінансовому ринку і на які підприємець не має впливу, зі змінними цінами
пропозиція. Ця залежність від коливань і той факт, що будь-які вказані ціни є цільовими цінами,
вказано в пропозиції.
3. Підвищення ціни протягом 3 місяців після укладення договору допускається лише у разі:
вони є результатом законодавчих положень або положень.
4. Підвищення ціни через 3 місяці після укладення угоди допускається лише за умови
підприємець обумовив це та:
вони є результатом законодавчих норм або положень; або
споживач має право розірвати угоду, починаючи з дня, коли
підвищення цін вступає в силу.
5. Ціни, зазначені в пропозиції товарів або послуг, містять ПДВ.

6. У всіх цінах допускаються друкарські та друкарські помилки. Щодо наслідків помилок друку та набору,
відповідальність не прийнята. У разі друкарських та набірних помилок підприємець не зобов’язаний замінювати товар згідно з
неправильна ціна.


Стаття 10 - Відповідність і гарантія


1. Підприємець гарантує, що продукція та/або послуги відповідають угоді
характеристики, зазначені в пропозиції, обґрунтовані вимоги до надійності та/або зручності використання та дата
чинні законодавчі положення та/або урядові постанови укладення угоди.
Якщо погоджено, підприємець також гарантує, що продукт підходить для іншого, ніж
нормальне використання.
2. Гарантія, надана підприємцем, виробником чи імпортером, не впливає на законні права та
вимоги, які споживач може пред'явити підприємцю на підставі договору.
3. Будь-які дефекти або неправильно доставлені продукти повинні бути представлені підприємцю протягом 2 місяців після доставки
повідомити письмово. Повернення товарів повинно здійснюватися в оригінальній упаковці та в
в чудовому стані.
4. Гарантійний термін підприємця відповідає гарантійному терміну виробника. Проте підприємець
ніколи не несе відповідальності за кінцеву придатність продуктів для кожного окремого застосування
споживачем, а також для будь-яких порад щодо використання або застосування
Продукти.
5. Гарантія не поширюється, якщо:
споживач відремонтував та/або обробив поставлену продукцію самостійно або доручив це третім особам
ремонтувати та/або редагувати;
доставлені продукти були піддані ненормальним умовам або іншим чином недбало
оброблені або суперечать інструкціям підприємця та/або були оброблені на упаковці;
помилка повністю або частково є результатом постанов, які уряд прийняв або прийме
щодо природи або якості використовуваних матеріалів.


Стаття 11 - Доставка та виконання


1. Підприємець буде максимально уважно ставитися до отримання та
виконання замовлень на продукцію та в оцінці заявок на надання послуг.
2. Місцем доставки є адреса, яку споживач повідомив компанії.
3. При належному дотриманні того, що зазначено в пункті 4 цієї статті, компанія приймає
виконувати замовлення швидко, але не пізніше ніж протягом 30 днів, якщо споживач не погодився
з довшим терміном доставки. Якщо доставка затримується, або якщо замовлення ні
може бути виконано лише частково, споживач отримає це не пізніше ніж через 30 днів після того, як він
оформлене замовлення містить повідомлення. У цьому випадку споживач має право відмовитися від договору без збитків
розчинятися. Споживач не має права на компенсацію.
4. Усі терміни доставки є орієнтовними. Споживач не має права на будь-які зазначені умови
вивести. Перевищення терміну не дає споживачу права на компенсацію.
5. У разі припинення відповідно до частини третьої цієї статті підприємець сплачує суму, яку споживач
сплатив якнайшвидше, але не пізніше ніж через 14 днів після припинення.
6. Якщо доставка замовленого товару буде неможливою, підприємець докладе всіх зусиль, щоб
щоб зробити доступним елемент на заміну. Найпізніше про доставку буде повідомлено чітко та зрозуміло
повідомлено, що буде доставлено товар на заміну. Право на відмову неможливе для замінних товарів
виключаються. Витрати на будь-яке зворотне відправлення покладаються на підприємця.
7. Ризик пошкодження та/або втрати продукції покладається на підприємця до моменту
доставка до споживача або заздалегідь призначена і оголошена підприємцю
представника, якщо інше прямо не домовлено.


Стаття 12 - Дураційні операції: термін дії, анулювання та продовження


скасування
1. Споживач може укласти договір, який укладено на невизначений строк і поширюється на
поставку продуктів (включаючи електроенергію) або послуг, скасувати в будь-який час з належним дотриманням
узгоджених правил скасування та термін повідомлення не більше одного місяця.
2. Споживач може укласти договір, який укладено на певний строк і поширюється на
постачання продуктів (включаючи електроенергію) або послуг у будь-який час до кінця
припиняється на певний період із належним дотриманням узгоджених правил анулювання та періоду повідомлення
максимум один місяць.

3. Споживач може укладати договори, зазначені в попередніх частинах:
скасувати в будь-який час і не обмежуватися скасуванням у певний час або в певний час
проміжок часу;
принаймні скасувати так само, як вони увійшли ним;
завжди скасовувати з тим самим періодом повідомлення, який обумовив для себе підприємець.
Розширення
1. Угода, яка укладена на певний термін і поширюється на регулярну поставку продукції
(включаючи електроенергію) або послуги, не можуть бути мовчазно поновлені або поновлені на a
певної тривалості.
2. Незважаючи на попередній абзац, договір, який укладено на певний строк і поширюється на
регулярна доставка щоденних новин і щотижневих газет і журналів мовчазно поновлюється на a
фіксований термін максимум три місяці, якщо споживач розриває цей розширений договір до кінця
може припинити продовження, попередивши про це не більше одного місяця.
3. Угода, яка укладена на певний термін і поширюється на регулярну поставку продукції
або послуги, можна лише мовчазно поновити на невизначений період, якщо споживач може це зробити в будь-який час
анулювати з попередженням не більше одного місяця та не більше трьох місяців
якщо договір поширюється на регулярну, але рідше одного разу на місяць, щоденну доставку,
новини та щотижневі газети та журнали.
4. Угода з обмеженим терміном дії на регулярну доставку щоденних новин і
щотижневі газети та журнали (пробна або вступна підписка) не будуть мовчазно продовжені та припиняться
автоматично після пробного або вступного періоду.
Дорого
1. Якщо строк дії договору перевищує один рік, споживач може розірвати договір через рік
у будь-який час із періодом повідомлення не більше одного місяця, за винятком випадків розумності та справедливості
заперечувати проти скасування до закінчення узгодженого терміну.


Стаття 13 – Оплата


1. Якщо інше не домовлено, суми заборгованості споживача повинні бути
виплачується протягом 7 робочих днів після початку періоду роздуму, як зазначено в частині 1 статті 6. У разі
договору про надання послуги, цей період починається після отримання споживачем підтвердження
згода отримана.
2. Споживач зобов'язаний негайно повідомити про неточності в наданих або заявлених платіжних реквізитах
підприємець звітувати.
3. У разі несплати споживачем підприємець має право, з урахуванням законодавчих обмежень,
стягувати розумні витрати, заздалегідь повідомлені споживачеві.


Стаття 14 – Процедура розгляду скарг


1. Підприємець має достатньо розголошену процедуру розгляду скарг і розглядає скарги
відповідно до цієї процедури розгляду скарг.
2. Скарги щодо виконання договору повинні бути повно та чітко описані протягом 2 місяців
подається підприємцю після виявлення споживачем недоліків.
3. Скарги, подані підприємцю, розглядаються протягом 14 днів з дня
відповіла рецепція. Якщо розгляд скарги потребує передбачувано більш тривалого часу,
підприємець відповів протягом 14 днів з повідомленням про отримання та вказівкою, коли
споживач може очікувати більш детальну відповідь.
4. Якщо скаргу неможливо вирішити шляхом взаємних консультацій, виникає спір, який підлягає розгляду
вирішення суперечок.
5. У разі виникнення претензій споживач повинен в першу чергу звернутися до підприємця. Якщо веб-магазин є
пов’язані з WebwinkelKeur Foundation і зі скаргами, які не можуть бути вирішені за взаємною згодою
споживач повинен звернутися до фонду WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), який
посередником. Перевірте, чи цей веб-магазин має постійне членство через
https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Якщо рішення ще не знайдено, то
споживачеві надається можливість, щоб його скаргу розглянула особа, призначена Stichting WebwinkelKeur
незалежна комісія з розгляду спорів, рішення якої є обов'язковим як для підприємця, так і для споживача
погодитися з цим обов'язковим рішенням. Щоб подати суперечку до цього комітету по суперечках
витрати, які повинен сплатити споживач відповідній комісії. Це також

можливість реєструвати скарги через європейську платформу ODR (http://ec.europa.eu/odr).
6. Скарга не призупиняє виконання зобов'язань підприємця, якщо підприємець письмово не домовився про інше
вказує.
7. Якщо підприємець визнає скаргу обґрунтованою, підприємець на свій розсуд або
замінити або відремонтувати доставлені продукти безкоштовно.


Стаття 15 – Спори


1. Про договори між підприємцем та споживачем, на які поширюється дія цих загальних умов
мають, застосовується лише голландське законодавство. Навіть якщо споживач проживає за кордоном.
2. Віденська конвенція купівлі-продажу не застосовується.


Стаття 16 - Додаткові або інші положення


Додаткові положення або положення, що відрізняються від цих загальних умов, не можуть бути на шкоду
споживача і має бути зафіксовано письмово або таким чином, щоб це було
можна зберігати в доступний спосіб на довговічному носії інформації.

 

Product added to wishlist