Polityka prywatności

/

O naszej polityce prywatności

Mooidatkan bardzo dba o Twoją prywatność. Dlatego przetwarzamy tylko te dane, które są nam potrzebne do (ulepszania) naszych usług, a zebrane przez nas informacje o Tobie i Twoim korzystaniu z naszych usług traktujemy z ostrożnością. Nigdy nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim w celach komercyjnych.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania ze strony internetowej i usług świadczonych przez Mooidatkan. Data wejścia w życie niniejszych warunków to 27.12.2021 r., wraz z opublikowaniem nowej wersji wygasa ważność wszystkich poprzednich wersji. Niniejsza polityka prywatności opisuje, jakie dane o Tobie są przez nas zbierane, do czego te dane są wykorzystywane, komu i na jakich warunkach te dane mogą być udostępniane stronom trzecim. Wyjaśniamy Ci również, w jaki sposób przechowujemy Twoje dane i jak chronimy Twoje dane przed niewłaściwym wykorzystaniem oraz jakie masz prawa w odniesieniu do przekazanych nam danych osobowych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z naszą osobą kontaktową ds. prywatności, dane kontaktowe znajdują się na końcu naszej polityki prywatności.

O przetwarzaniu danych

Poniżej możesz przeczytać, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, gdzie je przechowujemy (lub zlecamy ich przechowywanie), jakich technik bezpieczeństwa używamy i dla kogo dane są przejrzyste.

Oprogramowanie sklepu internetowego

Mój sklep internetowy

Nasz sklep internetowy został opracowany przy użyciu oprogramowania MyOnlineStore. Dane osobowe, które nam udostępniasz w celu realizacji naszych usług, zostaną temu podmiotowi udostępnione. MyOnlineStore ma dostęp do Twoich danych w celu zapewnienia nam (technicznego) wsparcia, nigdy nie wykorzysta Twoich danych w żadnym innym celu. MyOnlineStore jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa na podstawie zawartej z nim umowy. MyOnlineStore wykorzystuje pliki cookie do zbierania informacji technicznych dotyczących korzystania z oprogramowania, żadne dane osobowe nie są gromadzone i/lub przechowywane.

hosting

STRATO

Kupujemy usługi hostingowe i e-mailowe od STRATO. STRATO przetwarza dane osobowe w naszym imieniu i nie wykorzystuje Twoich danych do własnych celów. Ta strona może jednak zbierać metadane dotyczące korzystania z usług. To nie są dane osobowe. STRATO podjęło odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec utracie i nieuprawnionemu wykorzystaniu Twoich danych osobowych. STRATO] jest zobowiązany do zachowania tajemnicy wynikającej z umowy.

E-maile i listy mailingowe

STRATO

Korzystamy z usług STRATO w naszym regularnym, biznesowym ruchu e-mail. Ta strona podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby w jak największym stopniu zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie i uszkodzeniu Twoich i naszych danych. STRATO nie ma dostępu do naszej skrzynki pocztowej i cały ruch e-mail traktujemy poufnie.

Procesory płatności

Pay.nl

Do obsługi (części) płatności w naszym sklepie internetowym używamy:

Dostawca usług płatniczych Pay.nl. Pay.nl przetwarza Twoje imię i nazwisko, adres i dane zamieszkania oraz dane dotyczące płatności, takie jak numer konta bankowego lub karty kredytowej. Pay.nl podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych. Pay.nl zastrzega sobie prawo do wykorzystania Twoich danych w celu dalszego ulepszania usługi i udostępniania (anonimowych) danych stronom trzecim w tym kontekście.

Części. Akcje Pay.nl w przypadku wniosku o odroczoną płatność (linia kredytowa)

dane osobowe i dane zamówień u dostawców usług post-płatniczych. Wszystkie wyżej wymienione gwarancje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych dotyczą również części usług Pay.nl, do których angażuje osoby trzecie. Pay.nl nie przechowuje Twoich danych dłużej niż jest to dozwolone przez prawo.

Mollié

Korzystamy z platformy Mollie do obsługi (części) płatności w naszym sklepie internetowym. Mollie przetwarza Twoje imię i nazwisko, adres i dane zamieszkania oraz dane dotyczące płatności, takie jak numer konta bankowego lub karty kredytowej. Mollie podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych. Mollie zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Twoich danych w celu dalszego ulepszania usługi i udostępniania (anonimowych) danych stronom trzecim w tym kontekście. Wszystkie wyżej wymienione gwarancje w zakresie ochrony Twoich danych osobowych dotyczą również części usług Mollie, do realizacji których angażują osoby trzecie. Mollie nie przechowuje Twoich danych dłużej niż jest to dozwolone przez prawo.

Klarna

Korzystamy z platformy Klarna do obsługi (części) płatności w naszym sklepie internetowym. Klarna przetwarza Twoje imię i nazwisko, adres i dane zamieszkania oraz dane dotyczące płatności, takie jak numer konta bankowego lub karty kredytowej. Klarna podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych. Klarna zastrzega sobie prawo do wykorzystania Twoich danych w celu dalszego ulepszania usługi i udostępniania (anonimowych) danych stronom trzecim w tym kontekście. Klarna udostępnia agencjom ratingowym dane osobowe i informacje dotyczące Twojej sytuacji finansowej w przypadku złożenia wniosku o odroczoną płatność (linia kredytowa). Wszystkie wyżej wymienione zabezpieczenia w zakresie ochrony Twoich danych osobowych mają również zastosowanie do tych części usług Klarna, do których angażują osoby trzecie. Klarna nie przechowuje Twoich danych dłużej, niż jest to dozwolone przez prawo.

Opinie

Sklep internetowyKeur

Zbieramy recenzje za pośrednictwem platformy WebwinkelKeur. Jeśli zostawiasz recenzję za pośrednictwem WebwinkelKeur, jesteś zobowiązany do podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. WebwinkelKeur udostępnia nam te informacje, abyśmy mogli połączyć recenzję z Twoim zamówieniem. WebwinkelKeur publikuje również Twoje imię i nazwisko na własnej stronie internetowej.

W niektórych przypadkach WebwinkelKeur może skontaktować się z Tobą, aby wyjaśnić Twoją recenzję. W przypadku, gdy zaprosimy Cię do wystawienia recenzji, udostępnimy Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail

Sklep internetowyKeur. Wykorzystują te informacje wyłącznie w celu zaproszenia Cię do wystawienia recenzji. WebwinkelKeur podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych. WebwinkelKeur zastrzega sobie prawo do angażowania stron trzecich do świadczenia usługi, na co wyraziliśmy zgodę WebwinkelKeur. Wszystkie wyżej wymienione gwarancje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych dotyczą również części usługi, do których WebwinkelKeur angażuje osoby trzecie.


Wysyłka i logistyka

PostNL

Kiedy składasz u nas zamówienie, naszym zadaniem jest dostarczenie Ci paczki. Do realizacji dostaw korzystamy z usług PostNL. Dlatego konieczne jest, abyśmy udostępnili Twoje imię i nazwisko, adres i dane dotyczące miejsca zamieszkania PostNL. PostNL wykorzystuje te informacje wyłącznie w celu wykonania umowy. W przypadku, gdy PostNL zaangażuje podwykonawców, PostNL udostępni również Twoje dane tym stronom.

DHL

Kiedy składasz u nas zamówienie, naszym zadaniem jest dostarczenie Ci paczki. Do realizacji dostaw korzystamy z usług DHL. Dlatego konieczne jest, abyśmy udostępnili DHL Twoje imię i nazwisko, adres i dane zamieszkania. DHL wykorzystuje te informacje wyłącznie w celu wykonania umowy. W przypadku, gdy DHL zatrudni podwykonawców, DHL udostępni również Twoje dane tym podmiotom.

Fakturowanie i księgowość

Szybki start

Korzystamy z usług Snelstart, aby śledzić naszą administrację i księgowość. Udostępniamy Twoje imię i nazwisko, adres i dane zamieszkania oraz szczegóły dotyczące Twojego zamówienia. Dane te służą do administrowania fakturami sprzedaży. Twoje dane osobowe są przesyłane i przechowywane w sposób bezpieczny. Snelstart jest zobowiązany do zachowania tajemnicy i będzie traktował Twoje dane poufnie. Snelstart nie wykorzystuje Twoich danych osobowych do celów innych niż opisane powyżej.

Zewnętrzne kanały sprzedaży

bol.com

Sprzedajemy (część) naszych produktów za pośrednictwem platformy Bol.com. Jeśli złożysz zamówienie za pośrednictwem tej platformy, Bol.com udostępni nam Twoje zamówienie i dane osobowe. Używamy tych informacji do przetworzenia Twojego zamówienia. Traktujemy Twoje dane poufnie i podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane przed utratą i nieuprawnionym wykorzystaniem.

Marktplaats.nl

Sprzedajemy (część) naszych artykułów za pośrednictwem platformy Marktplaats.nl. Jeśli złożysz zamówienie za pośrednictwem tej platformy, Marktplaats.nl udostępni nam Twoje zamówienie i dane osobowe. Używamy tych informacji do przetworzenia Twojego zamówienia. Traktujemy Twoje dane poufnie i podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane przed utratą i nieuprawnionym wykorzystaniem.

Cel przetwarzania danych

Ogólny cel przetwarzania

Wykorzystujemy Twoje dane wyłącznie do celów naszych usług. Oznacza to, że cel przetwarzania jest zawsze bezpośrednio związany ze złożonym przez Ciebie zamówieniem. Nie wykorzystujemy Twoich danych do (ukierunkowanego) marketingu. Jeśli udostępnisz nam informacje, a my wykorzystamy te informacje, aby - w inny sposób niż na Twoją prośbę - skontaktować się z Tobą w późniejszym czasie, poprosimy Cię o wyraźną zgodę na to. Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem wypełnienia obowiązków księgowych i innych obowiązków administracyjnych. Wszystkie te strony trzecie są traktowane jako poufne na mocy umowy między nimi a nami lub przysięgi lub zobowiązania prawnego.

Dane zbierane automatycznie

Dane zbierane automatycznie przez naszą stronę internetową są przetwarzane w celu dalszego ulepszania naszych usług. Dane te (na przykład adres IP, przeglądarka internetowa i system operacyjny) nie są danymi osobowymi.

Współpraca w dochodzeniach podatkowych i karnych

W niektórych przypadkach Mooidatkan może być przetrzymywany na podstawie prawnego obowiązku udostępnienia Twoich danych w związku z rządowymi dochodzeniami podatkowymi lub kryminalnymi. W takim przypadku jesteśmy zmuszeni udostępnić Twoje dane, ale będziemy się temu sprzeciwiać w ramach możliwości, jakie daje nam prawo.

Okresy przechowywania

Twoje dane przechowujemy tak długo, jak długo jesteś naszym klientem. Oznacza to, że przechowujemy Twój profil klienta, dopóki nie zaznaczysz, że nie chcesz już korzystać z naszych usług. Jeśli nam to wskażesz, uznamy to również za prośbę o zapomnienie. Na podstawie obowiązujących obowiązków administracyjnych musimy przechowywać faktury z Twoimi danymi (osobowymi), więc będziemy przechowywać te dane przez cały obowiązujący okres. Jednak pracownicy nie mają już dostępu do Twojego profilu klienta i dokumentów, które przygotowaliśmy w odpowiedzi na Twoje zadanie.

Twoje prawa

Na podstawie obowiązującego ustawodawstwa holenderskiego i europejskiego, jako osoba, której dane dotyczą, masz pewne prawa w odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane przez nas lub w naszym imieniu. Poniżej wyjaśniamy, jakie są to prawa i jak możesz się na nie powoływać. Zasadniczo, aby zapobiec nadużyciom, wysyłamy kopie i kopie Twoich danych tylko na znany nam adres e-mail. W przypadku, gdy chcesz otrzymać dane na inny adres e-mail lub np. pocztą, poprosimy Cię o identyfikację. Prowadzimy ewidencję wypełnionych wniosków, w przypadku zapomnienia wniosku zarządzamy zanonimizowanymi danymi. Otrzymasz wszystkie kopie i kopie danych w formacie danych do odczytu maszynowego, którego używamy w naszych systemach. Masz prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do holenderskiego organu ochrony danych, jeśli podejrzewasz, że wykorzystujemy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób.

Prawo dostępu

Zawsze masz prawo do wglądu w dane, które przetwarzamy lub przetwarzaliśmy i które dotyczą Twojej osoby lub mogą być powiązane z Tobą. Możesz złożyć wniosek w tej sprawie do naszej osoby kontaktowej w sprawach dotyczących prywatności. W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę. Jeśli Twoja prośba zostanie uwzględniona, prześlemy Ci kopię wszystkich danych wraz z zestawieniem podmiotów przetwarzających, które mają te dane, na znany nam adres e-mail, podając kategorię, w której przechowujemy te dane.

Prawo do sprostowania

Zawsze masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy lub przetworzyliśmy, a które dotyczą Twojej osoby lub mogą być powiązane z Tobą, zostały dostosowane. Możesz złożyć wniosek w tej sprawie do naszej osoby kontaktowej w sprawach dotyczących prywatności. W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę. Jeśli Twoja prośba zostanie uwzględniona, wyślemy Ci potwierdzenie dopasowania danych na znany nam adres e-mail.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zawsze masz prawo ograniczyć dane, które przetwarzamy lub przetwarzamy, a które dotyczą Twojej osoby lub które mogą być powiązane z Tobą. Możesz złożyć wniosek w tej sprawie do naszej osoby kontaktowej w sprawach dotyczących prywatności. W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę. Jeśli Twoje żądanie zostanie spełnione, wyślemy Ci potwierdzenie na znany nam adres e-mail, że dane nie będą dalej przetwarzane do czasu zniesienia ograniczenia.

Prawo do przenoszenia

Zawsze masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy lub przetwarzaliśmy, a które dotyczą Twojej osoby lub mogą być powiązane z Tobą, zlecić ich wykonanie innej stronie. Możesz złożyć wniosek w tej sprawie do naszej osoby kontaktowej w sprawach dotyczących prywatności. W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę. Jeśli Twoja prośba zostanie spełniona, wyślemy Ci kopie lub kopie wszystkich danych o Tobie, które przetworzyliśmy lub które zostały przetworzone w naszym imieniu przez inne podmioty przetwarzające lub osoby trzecie na znany nam adres e-mail. Najprawdopodobniej w takim przypadku nie będziemy już mogli kontynuować usługi, ponieważ nie można już wtedy zagwarantować bezpiecznego połączenia plików danych.

Prawo do sprzeciwu i inne prawa

W takich przypadkach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez lub w imieniu Mooidatkan. Jeśli zgłosisz sprzeciw, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania danych do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu. Jeżeli Twój sprzeciw jest uzasadniony, wykonamy dla Ciebie kopie i/lub kopie danych, które przetwarzamy lub które przetwarzamy, a następnie trwale zaprzestaniemy przetwarzania. Masz również prawo nie podlegać zautomatyzowanemu indywidualnemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Nie przetwarzamy Twoich danych w taki sposób, aby prawo to miało zastosowanie. Jeśli uważasz, że tak jest, skontaktuj się z naszą osobą kontaktową w sprawach dotyczących prywatności.

Ciasteczka

Google Analytics

Pliki cookies umieszczane są za pośrednictwem naszej strony internetowej amerykańskiej firmy Google, w ramach usługi „Analytics”.

Korzystamy z tej usługi, aby śledzić i otrzymywać raporty o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny. Ten podmiot przetwarzający może być zobowiązany do udostępnienia tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Nie pozwoliliśmy Google na wykorzystywanie uzyskanych informacji analitycznych do innych usług Google.

Pliki cookie stron trzecich

W przypadku, gdy rozwiązania programowe stron trzecich wykorzystują pliki cookie, jest to określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Jednak zawsze znajdziesz najnowszą wersję na tej stronie. Jeśli nowa polityka prywatności będzie miała wpływ na sposób, w jaki przetwarzamy już zebrane dane dotyczące Ciebie, poinformujemy Cię o tym e-mailem.

Szczegóły kontaktu

fajnie, że

Factory Street 26c 7005 AR Doetinchem Holandiat(031) 464-5553miinfo@mooidatkan.nl

Osoba kontaktowa w sprawach prywatności

Weronika Kalkhoven

Product added to wishlist